Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

14 bài viết

1 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Làm thế nào để cài đặt bảng điều khiển Ajenti và Ajenti V trên Ubuntu 14.04

Ajenti là một bảng điều khiển dựa trên web nguồn mở, có thể được sử dụng cho một loạt các nhiệm vụ quản lý máy chủ. Nó có thể cài đặt các gói và chạy...
user-redas8t 19 September 2018 | 297 lượt xem

Cách sử dụng Kiểm soát công việc của Bash để quản lý các tiến trình nền và nền trước

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ nói về cách bash, hệ thống Linux và thiết bị đầu cuối của bạn kết hợp với nhau để cung cấp quy trình và kiểm soát công việc....
user-redas8t 19 September 2018 | 647 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt Node.js trên Ubuntu 16.04

Node.js là một nền tảng JavaScript cho lập trình đa năng cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng mạng một cách nhanh chóng. Bằng cách tận dụng JavaScript trên cả hai mặt trước...
user-redas8t 19 September 2018 | 192 lượt xem

Cách tạo yêu cầu kéo trên GitHub

Nguồn mở và miễn phí, Git là hệ thống kiểm soát phiên bản được phân phối giúp các dự án phần mềm dựa trên nhóm và nguồn mở dễ quản lý hơn. Nhiều dự án...
user-redas8t 19 September 2018 | 806 lượt xem

Làm thế nào để thiết lập đường ống tích hợp liên tục với GitLab CI trên Ubuntu 16.04

GitLab Community Edition là một nhà cung cấp kho lưu trữ Git tự lưu trữ với các tính năng bổ sung để trợ giúp quản lý dự án và phát triển phần mềm. Một trong...
user-redas8t 19 September 2018 | 956 lượt xem

Làm thế nào để thiết lập tích hợp liên tục với Buildbot trên Ubuntu 16.04

Buildbot là một hệ thống tích hợp liên tục dựa trên Python để tự động hóa các quá trình xây dựng, thử nghiệm và phát hành phần mềm. Trong các hướng dẫn trước, chúng tôi...
user-redas8t 18 September 2018 | 481 lượt xem

Làm thế nào để xây dựng cho các vòng trong JavaScript

Vòng lặp được sử dụng trong lập trình để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Các loại vòng lặp cơ bản nhất được sử dụng trong JavaScript là while và do...while...
user-redas8t 18 September 2018 | 836 lượt xem

Chuỗi hội thảo trên web: Bắt đầu với Kubernetes

Bài viết này bổ sung một loạt hội thảo trên web về triển khai và quản lý tải công việc được xếp chồng trong đám mây. Loạt bài này trình bày các yếu tố cần...
user-redas8t 18 September 2018 | 422 lượt xem

Làm thế nào để tự động sao lưu với không gian DigitalOcean

Sao lưu dữ liệu quan trọng là một phần quan trọng trong việc quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng máy tính nào. Mặc dù nhu cầu của mọi người là khác nhau khi...
user-redas8t 18 September 2018 | 210 lượt xem

Cách sử dụng Winston để đăng nhập các ứng dụng Node.js

Một giải pháp đăng nhập hiệu quả là rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ ứng dụng nào. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào một gói ghi...
user-redas8t 18 September 2018 | 595 lượt xem
Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn

0 tín dụng