Hani Ngoc

Hani Ngoc

32 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

5 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:45

Hoạt Động Gần Đây

Tại sao sử dụng "call_user_function" trong PHP

câu hỏi Hani Ngoc Hani Ngoc 05 January 2017
Trong khi tìm hiểu về hàm call_user_function em thấy có ví dụ sau: function barber($type){ echo "You wanted a $type haircut, no problem\n"; } call_user_func('barber', "mushroom"); call_user_func('barber', "shave"); ...

Khác nhau giữa Docker expose và Docker publish

câu hỏi Hani Ngoc Hani Ngoc 01 January 2017
Đọc hướng dẫn trên mạng thì mình thấy có thể sử dụng Docker EXPOSE trong Dockerfile để expose cổng 80 của Apache như sau: EXPOSE 80 Và khi chạy Docker thì sử dụng câu lệnh...

Lấy ra loại tập tin từ địa chỉ URL

câu hỏi Hani Ngoc Hani Ngoc 28 December 2016
Để kiểm tra xem một tập tin được tải về từ một địa chỉ URL cho trước thuộc loại nào thì trong PHP có thể sử dụng hàm nào vậy các bác? ...

Làm nổi bật cú pháp của mã lệnh sử dụng PHP

câu hỏi Hani Ngoc Hani Ngoc 28 December 2016
Các bác cho em hỏi trong PHP có cách nào để làm nổi bật cú pháp của mã lệnh hay không? Ví dụ như trong các trang bài học của hoclaptrinh.org các đoạn mã lệnh...

MySQL thay đổi mật khẩu người dùng

câu hỏi Hani Ngoc Hani Ngoc 28 December 2016
Máy em cài đặt MySQL phiên bản 5.7 sử dụng Homebrew nhưng trong quá trình cài đặt thì em lại chọn các tuỳ chọn mặc định theo như hướng dẫn nên sau khi cài đặt...