Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

12 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:43

Hoạt Động Gần Đây

Làm thế nào để bảo mật HAProxy với Hãy mã hóa trên CentOS 7

Hãy mã hóa là một Certificate Authority (CA) mới cung cấp một cách dễ dàng để có được và cài đặt các chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, qua đó cho phép HTTPS được...
user-t6qbjiw 18 September 2018 | 371 lượt xem

Cách sử dụng .Net Core Với PowerShell One-Click Image

Bài viết này tồn tại để tham khảo lịch sử và không còn được duy trì. Lý do: .Net Core và PowerShell trên Ubuntu không còn được cung cấp nữa. ...
user-t6qbjiw 18 September 2018 | 282 lượt xem

Làm thế nào để triển khai các ứng dụng web Falcon với Gunicorn và Nginx trên Ubuntu 16.04

Chim ưng là một khung Python tối thiểu để xây dựng các ứng dụng web. Nó rất phù hợp để xây dựng các API tuân theo NGHỈ NGƠI phong cách kiến ​​trúc. Đó là một...
user-t6qbjiw 18 September 2018 | 230 lượt xem

Hiểu từ điển trong Python 3

Các từ điển được xây dựng trong Python lập bản đồ kiểu. Bản đồ từ điển phím đến giá trị và các cặp khóa-giá trị này cung cấp một cách hữu ích để lưu trữ...
user-t6qbjiw 18 September 2018 | 750 lượt xem

Làm thế nào để thiết lập một máy chủ VPN IKEv2 với StrongSwan trên Ubuntu 16.04

Mạng riêng ảo hoặc VPN cho phép bạn mã hóa an toàn lưu lượng truy cập khi nó truyền qua các mạng không tin cậy, chẳng hạn như mạng tại quán cà phê, hội nghị...
user-t6qbjiw 18 September 2018 | 165 lượt xem

Làm thế nào để sử dụng chế độ độc lập Certbot để truy xuất Hãy mã hóa chứng chỉ SSL trên Ubuntu 16.04

Hãy mã hóa là một dịch vụ cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí thông qua API tự động. Ứng dụng Let's Encrypt phổ biến nhất là EFF'S Certbot. ...
user-t6qbjiw 17 September 2018 | 375 lượt xem

Cách tải tệp lên bộ nhớ đối tượng bằng Node.js

Lưu trữ đối tượng là phương pháp lưu trữ và phân phối phổ biến và có thể mở rộng các nội dung tĩnh như âm thanh, hình ảnh, văn bản, PDF và các loại dữ...
user-t6qbjiw 17 September 2018 | 237 lượt xem

Nginx Essentials: Gỡ rối cài đặt và cấu hình

Nginx là một máy chủ web miễn phí và mã nguồn mở được sử dụng để lưu trữ các trang web và ứng dụng thuộc mọi quy mô. Phần mềm này được biết đến với...
user-t6qbjiw 17 September 2018 | 813 lượt xem

Làm thế nào để triển khai một trang web Jekyll bằng cách sử dụng Git Hooks trên Ubuntu 16.04

_Tác giả đã chọn Sự đa dạng trong Quỹ Công nghệ để nhận khoản đóng góp như một phần của Viết cho DOnations chương trình._ ...
user-t6qbjiw 17 September 2018 | 395 lượt xem

Tự động cài đặt máy chủ ban đầu với Ubuntu 18.04

Khi bạn lần đầu tiên tạo một máy chủ Ubuntu 18.04 mới, có một vài bước cấu hình mà bạn nên thực hiện sớm như một phần của thiết lập cơ bản. Điều này sẽ...
user-t6qbjiw 17 September 2018 | 372 lượt xem
Hanh Nguyen

Hanh Nguyen

2 tín dụng