Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

5 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Sự cố lộ thông tin bảo mật 50 triệu người dùng của Facebook tồi tệ hơn chúng ta nghĩ

Lỗi bảo mật mới nhất của Facebook càng làm tên tuổi của hãng thêm phần xấu xí trong mắt người dùng. ...
bài viết

Làm thế nào để tạo một thiết lập sẵn sàng cao với Corosync, Pacemaker và IP nổi trên Ubuntu 14.04

Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 18 September 2018
Hướng dẫn này sẽ trình bày cách bạn có thể sử dụng Corosync và Pacemaker với một Floating IP để tạo ra một cơ sở hạ tầng máy chủ sẵn sàng cao (HA) trên DigitalOcean. ...
bài viết

Làm thế nào để nhập và xuất cơ sở dữ liệu trong MySQL hoặc MariaDB

Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 18 September 2018
Việc có thể nhập và xuất cơ sở dữ liệu của bạn là một kỹ năng quan trọng cần có. Bạn có thể sử dụng các bãi dữ liệu cho mục đích sao lưu và...
bài viết

Hạ tầng bất biến là gì?

Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 17 September 2018
Trong cơ sở hạ tầng máy chủ có thể thay đổi truyền thống, các máy chủ được cập nhật và sửa đổi liên tục tại chỗ. Các kỹ sư và quản trị viên làm việc...
bài viết

Cách cài đặt và cấu hình VNC trên Ubuntu 18.04

Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 17 September 2018
Mạng máy tính ảo, hoặc VNC, là một hệ thống kết nối cho phép bạn sử dụng bàn phím và chuột để tương tác với môi trường máy tính để bàn đồ họa trên máy...
bài viết

Ruby khác nhau giữa equal?, eql?, === và ==

Theo mình hiểu thì trong Ruby có bốn cách khác nhau để so sánh các giá trị với nhau là equal?, eql? === và ==. Tất cả đều là các phương thức của đối tượng...
câu hỏi Ruby

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này trên trình duyệt thì lại hiển thị một trang trống (trừ tiêu đề ra). ...

Uncaught DOMException: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The canvas has been tainted by cross-origin data

Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 30 December 2016
Em sử dụng hàm getImageData() để lấy hình rồi chèn lên trên canvas thì gặp phải lỗi này: Uncaught DOMException: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The canvas has been tainted by cross-origin data ...

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 28 December 2016
Theo mình hiểu thì SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và MySQL cũng là một loại ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc? Như vậy thì MySQL và SQL có phải là...
câu hỏi database MySQL SQL
Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn

12 tín dụng