Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: Nhân Viên

Từng học tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Từng làm việc tại: HeadHunt Vietnam

Thống Kê

34 bài viết

0 câu hỏi

26 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Học Lập Trình Objective-C: Chuẩn Bị

Để phát triển ứng dụng trên iOS và OS X sử dụng Objective-C bạn sẽ cần sử dụng Xcode. Xcode là môi trường phát triển tích hợp hay IDE (intergrated development environment) tương tự như...
user-uojb89t 17 December 2018 | 602 lượt xem

Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Chi Phí Với Rails và React.js: Tạo Component Hiển Thị Tổng Thu, Tổng Chi và Tồn Quỹ

Ở bài học này chúng ta sẽ thêm phần nội dung dùng để hiển thị nội dung tóm tắt bao gồm ba phần là tổng số tiền đã thu, tổng số tiền đã chi và...
user-uojb89t 17 December 2018 | 562 lượt xem

Hỏi về chức năng của từng ngôn ngữ, quy trình xây dựng và public 1 trang web?

Theo mình thì bạn có thể phân biệt các ngôn ngữ nào theo như sau: Còn khi bạn muốn public một trang web lên internet thì tối thiểu bạn cần phải có một web server....
user-uojb89t 17 December 2018 | 901 lượt xem

PHPUnit: Cài Đặt PHPUnit

Trên Windows bạn có thể cài đặt PHPUnit sử dụng chương trình quản lý thành phần phụ thuộc của PHP là Composer. Nếu trên máy tính của bạn đã có Composer bạn có thể chuyển...
user-uojb89t 17 December 2018 | 543 lượt xem

Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift: Xem Trước Giao Diện

Xcode cung cấp cho chúng ta chức năng xem trước giao diện để kiểm tra giao diện thực khi ứng dụng chạy. Để xem trước giao diện bạn làm theo các bước sau: ...
user-uojb89t 16 December 2018 | 742 lượt xem

câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

Bạn sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng \n, tab \t...: Ví dụ: $ echo -e "Dòng 1\nDòng 2" ...
user-uojb89t 16 December 2018 | 922 lượt xem

Hỏi về technical solution khi xây dựng mạng xã hội

Câu hỏi của bạn chung chung nên rất khó trả lời cụ thể được. Tuy nhiên thì để xây dựng mạng xã hội như FB thì bạn cần chú ý tới vài điểm sau: ...
user-uojb89t 16 December 2018 | 502 lượt xem

JavaScript Date Object: getDay() Method

Method getDay() trả về thứ tự của ngày trong tuần của đối tượng JavaScript được tạo ra từ Date object tương ứng. Cú pháp: dateObject.getDay() Ví dụ: ...
user-uojb89t 16 December 2018 | 901 lượt xem

jQuery: css()

Phương thức css() của đối tượng jQuery được sử dụng để lấy ra giá trị của thuộc tính CSS của phần tử HTML. Phương thức css() cũng được sử dụng để gán giá trị thuộc...
user-uojb89t 16 December 2018 | 141 lượt xem

SQL Cơ Bản: Xóa Dữ Liệu

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ dưới đây xóa các record trên bảng users với tên đăng nhập là anlv: ...
user-uojb89t 16 December 2018 | 472 lượt xem
Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

1625 tín dụng