Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

1455 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

29 bài viết

0 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Khởi Tạo Dự Án

hướng dẫn Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 April 2018
Bước đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là tạo cấu trúc tập tin và thư mục của ứng dụng. Bạn hãy tạo một thư mục với tên my_flask_api (có thể đặt ở bất cứ...

Thêm Mã JavaScript

hướng dẫn Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 April 2018
Tương tự như CSS, mã JavaScript có thể được thêm vào trang HTML theo ba cách: Với cách này mã JavaScript được thêm vào thẻ mở của phần tử HTML. ...

Làm Việc Với Phần Tử

hướng dẫn Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 April 2018
Trong bài học này bạn sẽ làm quen với các phương thức hỗ trợ tương tác với phần tử trong trang HTML sử dụng thư viện jQuery. ...

Kết Nối Với Database

hướng dẫn Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 April 2018
Trong một ứng dụng PHP, kết nối với cơ sở dữ liệu (CSDL hoặc database) là một việc hết sức phổ biến và hầu hết tất cả các website hiện nay đều sử dụng cơ...

Readline

hướng dẫn Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 April 2018
Mô-đun readline trong Node.js được sử dụng để đọc dữ liệu từ tập tin trên hệ thống hoặc từ dữ liệu người dùng nhập vào trên cửa sổ dòng lệnh. ...

Hàm fread

hướng dẫn Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 April 2018
Hàm fread trong PHP được dùng để đọc nội dung tập tin. Hàm fread được sử dụng kết hợp với hàm fopen: $handle = fopen(...); $content = fopen($handle, $length); ...

Cài Đặt JDK

hướng dẫn Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 April 2018
Thông thường các phiên bản của Windows đã có sẵn Java Runtime environment (hay JRE) cài trên máy tính cá nhân. Tuy nhiên bạn vẫn cần cài thêm bộ Java Development Kit hay JDK. Vì...

[Fix] PHP Fatal error: Class 'Dotenv' not found in /Users/.../bootstrap/app.php on line 5

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 April 2018
Chào bạn mình cũng từng đã phải lỗi trên và dưới đây là cách fix của mình: Đầu tiên bạn chạy câu lệnh sau để xoá các tập tin cached đã được Lumen compile: ...

Tạo Bài Viết

hướng dẫn Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 April 2018
Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một trang PHP với một form để người dùng có thể tạo bài viết. ...

Dùng C để thiết kế website được không?

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 April 2018
có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C để thiết kế web không? Trả lời: CÓ. Ngôn ngữ PHP là một loại ngôn ngữ kịch bản hay high-level được viết dựa trên ngôn ngữ...