1651 tín dụng

Nam Nguyễn

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 10 câu trả lời

Tìm hiểu về CSRF

Tạo bởi Nam Nguyễn 17 January 2017
CSRF là một kiểu tấn công sử dụng trình duyệt để khiến người dùng thực hiện những hành động không mong muốn trên một website khác mà họ đã đăng...