Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

9 bài viết

1 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:42

Hoạt Động Gần Đây

Ruby Gem AASM – Giải quyết bài toán chuyển trạng thái phức tạp dễ như trở bàn tay

Đã bao giờ bạn gặp tình huống phải xử lý việc chuyển trạng thái của các đối tượng, mà việc thay đổi trạng thái ấy có tính ràng buộc, có điều kiện, lại kèm theo...
user-ur0zmek 13 October 2018 | 703 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt Apache Tomcat 8 trên Ubuntu 14.04

Apache Tomcat là một máy chủ web và thùng chứa servlet được sử dụng để phục vụ các ứng dụng Java. Tomcat là một triển khai mã nguồn mở của các công nghệ Java Servlet...
user-ur0zmek 19 September 2018 | 258 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt CouchDB và Futon trên Ubuntu 14.04

Apache CouchDB, như Redis, Cassandra và MongoDB, là Cơ sở dữ liệu NoSQL. CouchDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu JSON không có tính chất quan hệ. Điều này cho phép người...
user-ur0zmek 19 September 2018 | 441 lượt xem

Làm thế nào để cấu hình một dịch vụ Linux để bắt đầu tự động sau một sự cố hoặc khởi động lại - Phần 2: Tham khảo

Trong phần thứ hai của hướng dẫn về việc bắt đầu các dịch vụ Linux tự động, chúng ta sẽ lùi lại một bước và giải thích các quy trình init chi tiết hơn. Bạn...
user-ur0zmek 19 September 2018 | 623 lượt xem

Làm thế nào để thiết lập xác thực HTTP cơ bản với Nginx trên CentOS 7

Nginx là một trong những máy chủ web hàng đầu đang hoạt động. Nó và phiên bản thương mại của nó, Nginx Plus, được phát triển bởi Nginx, Inc. ...
user-ur0zmek 19 September 2018 | 950 lượt xem

Làm thế nào để cấu hình SSL / TLS cho MySQL trên Ubuntu 16.04

MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới. Các nhà quản lý gói hiện đại đã giảm một số ma sát để...
user-ur0zmek 19 September 2018 | 640 lượt xem

Cách thêm JavaScript vào HTML

JavaScript, cũng viết tắt là JS, là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong phát triển web. Là một trong những công nghệ cốt lõi của web cùng với HTML và CSS, JavaScript...
user-ur0zmek 18 September 2018 | 186 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP stack) trên Ubuntu 18.04

Ngăn xếp phần mềm LEMP là một nhóm phần mềm có thể được sử dụng để phục vụ các trang web động và các ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả Lhệ...
user-ur0zmek 18 September 2018 | 289 lượt xem

Những lập trình viên phiên bản X-men: Những code project “dị” nhất trên GitHub

Trong số 35 triệu project nguồn mở trên GitHub, có rất nhiều gói phần mềm phức tạp dành cho doanh nghiệp trên toàn cầu. Số khác thì nhẹ hơn, là các thư viện code phục...
user-ur0zmek 04 September 2018 | 123 lượt xem

Cài Đặt LAMP trên Ubuntu 18.04

Bài viết rất chi tiết cảm ơn ad ...
user-ur0zmek 27 June 2018 | 135 lượt xem
Thu Thủy

Thu Thủy

150 tín dụng