Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

18 bài viết

5 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Làm thế nào để bảo vệ chống lại DoS và DDoS với mod_evasive cho Apache trên CentOS 7

Module mod_evasive Apache, trước đây được gọi là mod_dosevasive, giúp bảo vệ chống lại DoS, DDoS (Distributed Denial of Service) và các tấn công brute force trên máy chủ web Apache. Nó có thể cung...
user-w3xb1b0 19 September 2018 | 163 lượt xem

Làm thế nào để triển khai các ứng dụng web Python với các chai Micro Framework trên CentOS 7

Python là một ngôn ngữ tuyệt vời cho lập trình web do tính linh hoạt và chức năng cao cấp của nó. Các khung công tác web có thể làm cho các ứng dụng web...
user-w3xb1b0 19 September 2018 | 407 lượt xem

Cách khắc phục sự cố thường gặp của ELK Stack

Hướng dẫn này là hướng dẫn khắc phục sự cố ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Nó giả định rằng bạn đã theo Làm thế nào để cài đặt Elasticsearch, Logstash, và Kibana (ELK Stack) trên...
user-w3xb1b0 19 September 2018 | 794 lượt xem

Làm thế nào để truy vấn Prometheus trên Ubuntu 14.04 Phần 1

Prometheus là một hệ thống giám sát nguồn mở và cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Prometheus là mô hình dữ liệu đa chiều cùng...
user-w3xb1b0 19 September 2018 | 939 lượt xem

Cách sử dụng Doctl, Ứng dụng dòng lệnh DigitalOcean chính thức

_Một phiên bản trước của hướng dẫn này được viết bởi Brennen Bearnes._ Bảng điều khiển dựa trên web của DigitalOcean cung cấp giao diện điểm-và-nhấp để quản lý các giọt. Tuy nhiên, bạn có...
user-w3xb1b0 19 September 2018 | 603 lượt xem

Cách quản lý môi trường đa tầng với Ansible

Ansible là một hệ thống quản lý cấu hình mạnh mẽ được sử dụng để thiết lập và quản lý cơ sở hạ tầng và các ứng dụng trong các môi trường đa dạng. Trong...
user-w3xb1b0 19 September 2018 | 138 lượt xem

Cách thiết lập ứng dụng Node.js để sản xuất trên Debian 8

Node.js là một môi trường chạy JavaScript nguồn mở để dễ dàng xây dựng các ứng dụng mạng và phía máy chủ. Nền tảng này chạy trên Linux, OS X, FreeBSD và Windows. Các ứng...
user-w3xb1b0 19 September 2018 | 281 lượt xem

Cách viết lại URL với mod_rewrite cho Apache trên Debian 8

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ kích hoạt và tìm hiểu cách quản lý các ghi đè URL bằng cách sử dụng Apache 2's mod_rewrite mô-đun. Mô-đun này cho phép chúng tôi viết lại...
user-w3xb1b0 19 September 2018 | 387 lượt xem

Làm thế nào để lưu trữ một trang web với Caddy trên Ubuntu 16.04

_Một phiên bản trước của hướng dẫn này được viết bởi Mateusz Papiernik._ _Tác giả đã chọn Wikimedia Foundation để nhận khoản đóng góp $ 200 như một phần của Viết cho DOnations chương trình._ ...
user-w3xb1b0 19 September 2018 | 508 lượt xem

Làm thế nào để lưu trữ một trang web với Caddy trên CentOS 7

Caddy là một máy chủ web mới được tạo dễ sử dụng. Nó đủ đơn giản để được sử dụng như một máy chủ phát triển nhanh và đủ mạnh để được sử dụng trong...
user-w3xb1b0 19 September 2018 | 779 lượt xem
Huy Pro

Huy Pro

184 tín dụng