Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

18 bài viết

5 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Làm thế nào để bảo vệ chống lại DoS và DDoS với mod_evasive cho Apache trên CentOS 7

Huy Pro Huy Pro 18 September 2018
Module mod_evasive Apache, trước đây được gọi là mod_dosevasive, giúp bảo vệ chống lại DoS, DDoS (Distributed Denial of Service) và các tấn công brute force trên máy chủ web Apache. Nó có thể cung...
bài viết

Làm thế nào để triển khai các ứng dụng web Python với các chai Micro Framework trên CentOS 7

Huy Pro Huy Pro 18 September 2018
Python là một ngôn ngữ tuyệt vời cho lập trình web do tính linh hoạt và chức năng cao cấp của nó. Các khung công tác web có thể làm cho các ứng dụng web...
bài viết

Cách khắc phục sự cố thường gặp của ELK Stack

Huy Pro Huy Pro 18 September 2018
Hướng dẫn này là hướng dẫn khắc phục sự cố ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Nó giả định rằng bạn đã theo Làm thế nào để cài đặt Elasticsearch, Logstash, và Kibana (ELK Stack) trên...
bài viết

Làm thế nào để truy vấn Prometheus trên Ubuntu 14.04 Phần 1

Huy Pro Huy Pro 18 September 2018
Prometheus là một hệ thống giám sát nguồn mở và cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Prometheus là mô hình dữ liệu đa chiều cùng...
bài viết

Cách sử dụng Doctl, Ứng dụng dòng lệnh DigitalOcean chính thức

Huy Pro Huy Pro 18 September 2018
_Một phiên bản trước của hướng dẫn này được viết bởi Brennen Bearnes._ Bảng điều khiển dựa trên web của DigitalOcean cung cấp giao diện điểm-và-nhấp để quản lý các giọt. Tuy nhiên, bạn có...
bài viết

Cách quản lý môi trường đa tầng với Ansible

Huy Pro Huy Pro 18 September 2018
Ansible là một hệ thống quản lý cấu hình mạnh mẽ được sử dụng để thiết lập và quản lý cơ sở hạ tầng và các ứng dụng trong các môi trường đa dạng. Trong...
bài viết

Cách thiết lập ứng dụng Node.js để sản xuất trên Debian 8

Huy Pro Huy Pro 18 September 2018
Node.js là một môi trường chạy JavaScript nguồn mở để dễ dàng xây dựng các ứng dụng mạng và phía máy chủ. Nền tảng này chạy trên Linux, OS X, FreeBSD và Windows. Các ứng...
bài viết

Cách viết lại URL với mod_rewrite cho Apache trên Debian 8

Huy Pro Huy Pro 18 September 2018
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ kích hoạt và tìm hiểu cách quản lý các ghi đè URL bằng cách sử dụng Apache 2's mod_rewrite mô-đun. Mô-đun này cho phép chúng tôi viết lại...
bài viết

Làm thế nào để lưu trữ một trang web với Caddy trên Ubuntu 16.04

Huy Pro Huy Pro 18 September 2018
_Một phiên bản trước của hướng dẫn này được viết bởi Mateusz Papiernik._ _Tác giả đã chọn Wikimedia Foundation để nhận khoản đóng góp $ 200 như một phần của Viết cho DOnations chương trình._ ...
bài viết

Làm thế nào để lưu trữ một trang web với Caddy trên CentOS 7

Huy Pro Huy Pro 18 September 2018
Caddy là một máy chủ web mới được tạo dễ sử dụng. Nó đủ đơn giản để được sử dụng như một máy chủ phát triển nhanh và đủ mạnh để được sử dụng trong...
bài viết
Huy Pro

Huy Pro

183 tín dụng