16 tín dụng

Hana Pham

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 4 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Cách sử dụng trình gỡ lỗi Python

Tạo bởi Hana Pham 19 September 2018

Giới thiệu

Trong phát triển phần mềm, gỡ lỗi là quá trình tìm kiếm và sau đó giải quyết các sự cố ngăn phần mềm chạy đúng cách....