Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

1161 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

33 bài viết

1 câu hỏi

23 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
JSP là công nghệ được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và được dùng trong việc phát triển các ứng dụng web. Chương trình viết bằng JSP được chạy trên server và hỗ trợ...

Văn Bản

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
Thuộc tính font-family được sử dụng để quy định phông chữ cho văn bản của phần tử. Đoạn mã dưới đây quy định phông chữ cho văn bản nằm trong thẻ <body> là phông Arial: ...

Có nên sử dụng JavaScript để viết game chạy trên smartphone?

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
Trước tiên, Java hay Objective-C là các ngôn ngữ lập trình dùng để phát triển ứng dụng trên mobile. Muốn phát triển game bạn cần sử dụng các game engine. ...

Làm Việc Với Bảng

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
Để tìm hiểu bảng là gì chúng ta hãy cùng tham khảo một bảng ví dụ dưới đây: <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Họ & Tên</th> <th>Tên Đăng Nhập</th> <th>Giới Tính</th> <th>Tuổi</th> </tr> </thead>...

Cấu Trúc Điều Khiển

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
Cấu trúc điều khiển dùng để điều khiển luồng thực thi của chương trình. Trong bài học này bạn sẽ tìm hiểu 3 cấu trúc điều khiển: if, else và elseif ...

Ruby, PHP và Java ngôn ngữ nào có tốc độ xử lý nhanh hơn?

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
Rất khó để so sánh vì Ruby và PHP chủ yếu được dùng để viết các ứng dụng web ngược lại Java ngoài việc được sử dụng để tạo các ứng dụng web (nổi tiếng...

Khác nhau giữa Vagrant và Docker

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
Virtual Machine: Virtual machine hay còn gọi là phần mềm tạo máy ảo. Phần mềm này cho phép tạo lập và chạy một hệ điều hành (hay máy ảo) trên máy chủ (host machine). Ví...

Giới Thiệu

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
Ruby là ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng đối tượng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như dùng xây dựng các ứng dụng web, desktop, quản lý máy chủ... Ruby được...

Cài Đặt Wordpress

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
Wordpress chạy trên LAMP stack (Linux, Apache, MySQL và PHP) do đó trước tiên bạn cần chắc chắn rằng trên máy tính của bạn đã có LAMP stack. ...

Warning: POST Content-Length of 10866414 bytes exceeds the limit of 8388608 bytes in Unknown on line 0

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
Mở file cấu hình php.ini dành cho web server đang dùng với WordPress (tránh mở nhầm file php.ini dành cho PHP CLI) rồi sửa lại giá trị như sau: ...