Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

1126 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

27 bài viết

1 câu hỏi

23 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Khắc Phục Lỗi "502 Bad Gateway" Trên Nginx

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
Với miêu tả lỗi như trên của bạn thì mình chưa thể đưa ra giải pháp khắc phục vì nó quá chung chung. Bạn cần kiểm tra tập tin log của Nginx xem trong đó...

Phần Tử

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
Phần tử bao gồm thẻ mở, thẻ đóng và toàn bộ những gì bắt đầu từ thẻ mở cho tới thẻ đóng. Như trong ví dụ trên thì phần tử html gồm có thẻ mở...

Hiển Thị Danh Sách Bài Viết

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu...

Xuống Dòng và Đường Kẻ Ngang

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu 2 thẻ tự đóng là và . Thẻ được dùng để xuống dòng mới, ví dụ: <p>Dùng thẻ br để tạo ra một<br>dòng mới<p> ...

Tạo Hiệu Ứng Accordion

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng JavaScript để tạo hiệu ứng accordion cho trang FAQ. Với hiệu ứng accordion này thì ban đầu khi trình duyệt tải về trang...

Tìm Hiểu Về Ứng Dụng

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
Chưa có mô tả cho hướng dẫn này

Giới Thiệu

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
Viết một ứng dụng chat với các ngôn ngữ lập trình web phổ biến như PHP hay Ruby là một công việc phức tạp và khó khăn. Nó thường đòi hỏi phía client (như trình...

Tạo object không sử dụng class trong PHP

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
Bạn có thể sử dụng chức năng type casting của PHP. Trong trường hợp của bạn có thể chuyển từ array sang object như sau: $param = (object) [ 'age' => 22, 'username' => 'test'...

Làm Việc Với Chuỗi

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với dữ liệu kiểu chuỗi trong PHP. Để đếm số ký tự trong một chuỗi chúng ta sử dụng hàm strlen trong PHP ...

Danh Sách

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 April 2018
HTML hỗ trợ việc đánh dấu một danh sách thông qua một trong 2 thẻ là ul và ol. Thẻ ul dùng để đánh dấu các danh sách mà không yêu cầu phải phân biệt...