2315 tín dụng

Nguyễn Duy

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 1 câu hỏi
  • 10 câu trả lời

Ajax là gì

Tạo bởi Nguyễn Duy 26 August 2015

Đây là một câu hỏi khá thường xuyên cho người mới bắt đầu học Javascript. Nhiều người hay nhầm lẫn Ajax là một ngôn ngữ lập trình mới hay một công nghệ thuộc về lập ...

Làm việc với thư viện Font Awesome

Tạo bởi Nguyễn Duy 27 August 2015

Font Awesome là hệ thống font được viết dưới dạng mã nguồn mở và được đăng ký giấy phép sử dụng theo MIT license. Điều này cho phép người sử dụng có gần như mọi quyề...

Hash Function

Tạo bởi Nguyễn Duy 12 September 2015

Hash Function Là Gì

Hash Function hay hàm băm là một hàm mã hóa trong máy tính. Hàm này được dùng dùng để mã hóa các dữ liệu với dung lượng bất kỳ về một loại dữ...

Cài Đặt và Cấu Hình Git

Tạo bởi Nguyễn Duy 12 September 2015

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình Git. Bài viết dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen với Git, tuy nhiên những bạn đã sử dụng Git cũng...