Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

1001 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

27 bài viết

1 câu hỏi

23 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Routing Cơ Bản

Khi nhận được một URL request của người dùng gửi tới, Laravel sẽ phân tích địa chỉ URL để quyết định request này cần được xử lý tiếp như thế nào. Quá trình trên được...

Giới Thiệu

PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy...

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển dùng để kiểm soát việc thực thi của một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên một hoặc một vài điều kiện cho trước. Trong bài học này chúng ta...

Outline View

Khung outline view trong Xcode giúp chúng ta biết được các thành phần giao diện chúng ta thêm vào được sắp xếp như thế nào trên scene. Để hiển thị khung outline view bạn nhấp...

ES6 Default Parameter

Trong nhiều trường hợp, khi định nghĩa một hàm chúng ta muốn gán giá trị mặc định cho tham số trong hàm để khi hàm được gọi nếu không có giá trị nào truyền vào...

Phần Tử

Phần tử bao gồm thẻ mở, thẻ đóng và toàn bộ những gì bắt đầu từ thẻ mở cho tới thẻ đóng. Như trong ví dụ trên thì phần tử html gồm có thẻ mở...

Tạo object không sử dụng class trong PHP

Bạn có thể sử dụng chức năng type casting của PHP. Trong trường hợp của bạn có thể chuyển từ array sang object như sau: $param = (object) [ 'age' => 22, 'username' => 'test'...

Giới Thiệu

Viết một ứng dụng chat với các ngôn ngữ lập trình web phổ biến như PHP hay Ruby là một công việc phức tạp và khó khăn. Nó thường đòi hỏi phía client (như trình...

Xuống Dòng và Đường Kẻ Ngang

Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu 2 thẻ tự đóng là và . Thẻ được dùng để xuống dòng mới, ví dụ: <p>Dùng thẻ br để tạo ra một<br>dòng mới<p> ...

Hiển Thị Danh Sách Bài Viết

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu...