2315 tín dụng

Nguyễn Duy

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 10 câu trả lời

MySQLi hay PDO

Tạo bởi Nguyễn Duy 23 September 2015

Khi làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, PHP cung cấp cho bạn 3 gói thư viện là MySQLi, PDOMySQL. Tuy nhiên, team phát triển PHP khuyến nghị n...

Conditional Comment trong CSS

Tạo bởi Nguyễn Duy 10 October 2015

Conditional Comment trong CSS là một kiểu comment cho phép đoạn mã CSS được comment có thể vẫn được chạy trên trình duyệt IE. Nói cách khác tất cả các trình duyệt đề...

Cơ bản về Node.js

Tạo bởi Nguyễn Duy 11 April 2016
Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy...

Tại sao nên chọn học PHP

Tạo bởi Nguyễn Duy 11 May 2016

Rất nhiều bạn mới học lập trình hay đặt ra câu hỏi tại sao nên chọn học PHP. Một số đặt ra thắc mắc tại sao đã học HTML rồi mà vẫn còn phải học PHP. Một số khác thì ...