Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

12 bài viết

2 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:39

Hoạt Động Gần Đây

Làm thế nào để bảo mật HAProxy với Hãy mã hóa trên Ubuntu 14.04

Khánh Duy Khánh Duy 18 September 2018
Hãy mã hóa là một Certificate Authority (CA) mới cung cấp một cách dễ dàng để có được và cài đặt các chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, qua đó cho phép HTTPS được...
bài viết

Cách thêm mô-đun gzip vào Nginx trên CentOS 7

Khánh Duy Khánh Duy 18 September 2018
Trang web sẽ tải nhanh như thế nào tùy thuộc vào kích thước của tất cả các tệp cần được trình duyệt tải xuống. Giảm kích thước của các tập tin được truyền có thể...
bài viết

Làm thế nào để thiết lập xác thực mật khẩu với Apache trên Ubuntu 16.04

Khánh Duy Khánh Duy 18 September 2018
Khi chạy một trang web, thường có các phần của trang web mà bạn sẽ muốn giới hạn từ khách truy cập. Các ứng dụng web có thể cung cấp các phương pháp xác thực...
bài viết

Làm thế nào để sử dụng Apache như một Proxy ngược với mod_proxy trên CentOS 7

Khánh Duy Khánh Duy 18 September 2018
A proxy ngược là một loại máy chủ proxy nhận các yêu cầu HTTP (S) và phân phối rõ ràng chúng tới một hoặc nhiều máy chủ phụ trợ. Proxy ngược rất hữu ích vì...
bài viết

Giới thiệu về jQuery

Khánh Duy Khánh Duy 18 September 2018
HTML, CSS và JavaScript là ba ngôn ngữ cơ bản của web. Chúng tôi cấu trúc trang web của mình bằng HTML, tạo kiểu cho chúng bằng CSS và thêm chức năng tương tác với...
bài viết

Cách thiết lập Hãy mã hóa các chứng chỉ cho nhiều máy chủ ảo Apache trên Ubuntu 16.04

Khánh Duy Khánh Duy 18 September 2018
Bài viết này không được chấp nhận và không còn được duy trì. Do thay đổi với Certbot, nội dung trong bài viết này đã bị thay thế bởi chính của chúng tôi Apache và...
bài viết

Cách sử dụng matplotlib với Python 3

Khánh Duy Khánh Duy 18 September 2018
Dữ liệu văn bản tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, từ báo chí đến phương tiện truyền thông xã hội đến email. Khi chúng tôi phân tích và trực quan hóa dữ liệu...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt Apache Web Server trên Ubuntu 16.04

Khánh Duy Khánh Duy 18 September 2018
Máy chủ Apache HTTP là máy chủ web được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm các mô-đun có thể tải động, hỗ trợ...
bài viết

Làm thế nào để cấu hình GoCD với Hãy mã hóa chứng chỉ SSL trên Ubuntu 16.04

Khánh Duy Khánh Duy 17 September 2018
GoCD là một nền tảng phân phối và phân phối liên tục mạnh mẽ được thiết kế để tự động hóa quá trình thử nghiệm và phát hành. Với nhiều tính năng nâng cao như...
bài viết

Làm thế nào để sử dụng Traefik như một Proxy ngược cho Docker Container trên Ubuntu 16.04

Khánh Duy Khánh Duy 17 September 2018
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong sản xuất, nhưng bạn có thể muốn chạy nhiều ứng dụng trên cùng một máy chủ Docker. Trong trường hợp...
bài viết
Khánh Duy

Khánh Duy

2 tín dụng