2 tín dụng

Khánh Duy

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 1 bài viết
  • 2 câu hỏi
  • 0 câu trả lời
Trong giới công nghệ, mọi người gần như ai cũng bàn tán về container và cơ sở hạ tầng dựa trên container. Nhưng công nghệ c...
Mình đã tìm hiểu trên internet nhưng vẫn chưa hiểu khái niệm cron job là gì? Có ai có thể giúp mình giải thích thuật ngữ này...