Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

13 bài viết

4 câu hỏi

1 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:44

Hoạt Động Gần Đây

Hỏi cách nhúng google calendar vào trang web

Hà Anh Hà Anh 23 October 2018
Bạn có thể tham khảo bài viết Hướng Dẫn Cách Nhúng Google Calendar vào Trang Web. Cheer! ...

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình mod_deflate trên Ubuntu 14.04

Hà Anh Hà Anh 18 September 2018
Mod_deflate là một mô-đun Apache cho phép đầu ra từ máy chủ web của bạn được nén trước khi được gửi tới máy khách. Khi kích thước nội dung trang web của bạn được nén,...
bài viết

Làm thế nào để thiết lập máy chủ web có sẵn cao với các IP được lưu giữ và nổi trên Ubuntu 14.04

Hà Anh Hà Anh 18 September 2018
Tính khả dụng cao là một chức năng của thiết kế hệ thống cho phép ứng dụng tự động khởi động lại hoặc định tuyến lại công việc đến một hệ thống có khả năng...
bài viết

Cách tạo người dùng Sudo trên CentOS [Quickstart]

Hà Anh Hà Anh 18 September 2018
Các sudo lệnh cung cấp một cơ chế để cấp đặc quyền quản trị viên, thông thường chỉ có sẵn cho người dùng root, cho người dùng bình thường. Hướng dẫn này sẽ cho bạn...
bài viết

Làm thế nào để phục vụ các ứng dụng Django với Apache và mod_wsgi trên Ubuntu 16.04

Hà Anh Hà Anh 18 September 2018
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn lấy ứng dụng hoặc trang web Python của bạn khỏi mặt đất một cách nhanh chóng. Django bao gồm một máy chủ...
bài viết

Cách tạo ứng dụng Twitter

Hà Anh Hà Anh 18 September 2018
Có quyền truy cập vào Twitter API có thể giúp bạn quản lý các tài khoản truyền thông xã hội của mình và cho phép bạn khai thác phương tiện truyền thông xã hội cho...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt Webmin trên Ubuntu 16.04

Hà Anh Hà Anh 18 September 2018
Webmin là một bảng điều khiển web hiện đại cho bất kỳ máy Linux nào. Nó cho phép bạn quản trị máy chủ của bạn thông qua một giao diện đơn giản. Với Webmin, bạn...
bài viết

Hiểu các kiểu dữ liệu trong Ruby

Hà Anh Hà Anh 17 September 2018
Khi bạn viết chương trình, bạn sử dụng loai du lieu để phân loại dữ liệu. Các kiểu dữ liệu cho máy tính biết cách xử lý dữ liệu trong chương trình của bạn. Họ...
bài viết

Làm thế nào để quản lý Logfiles với Logrotate trên Ubuntu 16.04

Hà Anh Hà Anh 17 September 2018
Logrotate là một tiện ích hệ thống quản lý tự động xoay và nén các tệp nhật ký. Nếu các tệp nhật ký không được xoay, nén và định kỳ cắt tỉa, cuối cùng chúng...
bài viết

Làm thế nào để tạo một Kubernetes 1.10 Cluster bằng cách sử dụng Kubeadm trên Ubuntu 16.04

Hà Anh Hà Anh 17 September 2018
_Tác giả đã chọn Quỹ nguồn mở và miễn phí để nhận khoản đóng góp như một phần của Viết cho DOnations chương trình._ Kubernetes là một hệ thống dàn nhạc container quản lý các...
bài viết
Hà Anh

Hà Anh

13 tín dụng