Nguyen Thuy Trang

Nguyen Thuy Trang

75 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

3 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:43

Hoạt Động Gần Đây

Uncaught Error: Unknown provider: $http from services

Chào m.n! Em sử dụng $http service trong một mô-đun của AngularJS nhưng gặp phải lỗi: Uncaught Error: Unknown provider: $http from services Mô-đun của em như sau: ...

Cách parse chuỗi JSON trong Java

Em có một biến được lưu theo kiểu dữ liệu là string và có cấu trúc JSON: { source_link: "http://example.com/link.html", image_thumbnail: "http:/example.com/imgages/test.jpg", metadata: { last_updated: "2017-05-11", category: "Entertainment" } } ...

Ngôn ngữ lập trình nào thích hợp làm ứng dụng Internet of Things?

Mọi người cho em hỏi để làm các ứng dụng Internet of Thing thì nên chọn ngôn ngữ lập trình nào, em nghe nói Node.js có thể được chọn nhưng không biết có tốt hay...