Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

12 bài viết

3 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:42

Hoạt Động Gần Đây

Thiết lập ban đầu của Fedora 22 Server

Ngọc Anh Ngọc Anh 18 September 2018
Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào Fedora 22 mới, nó chưa sẵn sàng để sử dụng như một hệ thống sản xuất. Có một số bước được khuyến nghị thực hiện để tùy...
bài viết

Làm thế nào để nâng cấp lên PHP 7 trên Ubuntu 14.04

Ngọc Anh Ngọc Anh 18 September 2018
PHP 7, được phát hành vào ngày 3 tháng 12 năm 2015, hứa hẹn cải thiện đáng kể tốc độ so với các phiên bản trước của ngôn ngữ, cùng với các tính năng mới...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt Go 1.7 trên CentOS 7

Ngọc Anh Ngọc Anh 18 September 2018
Đi, thường được gọi là golang, là một ngôn ngữ lập trình nguồn mở được phát triển bởi Google. Nó có một cách tiếp cận nhỏ gọn để phát triển và làm cho nó dễ...
bài viết

Làm thế nào để kết nối Internet của bạn của những điều với Node-RED trên Ubuntu 16.04

Ngọc Anh Ngọc Anh 18 September 2018
Nút-ĐỎ là một tổng đài cho Internet of Things, một công cụ trực quan giúp bạn kết nối các ứng dụng, trang web và phần cứng yêu thích của bạn với nhau để thực hiện...
bài viết

Làm thế nào để thiết lập một chuyển tiếp thư với Postfix và Mailgun trên Ubuntu 16.04

Ngọc Anh Ngọc Anh 18 September 2018
Thiết lập máy chủ SMTP không phải là nhiệm vụ cho trái tim yếu ớt. An ninh không chỉ là một mối quan tâm lớn, nhưng khả năng gửi thư là một vấn đề còn...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt MySQL trên CentOS 7

Ngọc Anh Ngọc Anh 18 September 2018
MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở, thường được cài đặt như một phần của LEMP (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB, PHP / Python / Perl) ngăn xếp. Nó...
bài viết

Cách cài đặt và sử dụng Composer trên Debian 8

Ngọc Anh Ngọc Anh 18 September 2018
Nhà soạn nhạc là một công cụ quản lý phụ thuộc phổ biến cho PHP, được tạo chủ yếu để tạo điều kiện cài đặt và cập nhật cho các phụ thuộc dự án. Nó...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình Drone trên Ubuntu 16.04

Ngọc Anh Ngọc Anh 18 September 2018
Drone là nền tảng phân phối và phân phối liên tục phổ biến được xây dựng trong Go. Nó tích hợp với nhiều dịch vụ kho lưu trữ kiểm soát phiên bản phổ biến như...
bài viết

Làm thế nào để tạo một ứng dụng Django và kết nối nó với một cơ sở dữ liệu

Ngọc Anh Ngọc Anh 17 September 2018
Một khung công tác web miễn phí và mã nguồn mở được viết bằng Python, Django cho phép khả năng mở rộng, khả năng sử dụng lại và phát triển nhanh chóng. ...
bài viết

Làm thế nào để sử dụng ProxySQL như một cân bằng tải cho MySQL trên Ubuntu 16.04

Ngọc Anh Ngọc Anh 17 September 2018
ProxySQL là một máy chủ proxy nguồn mở MySQL, có nghĩa là nó phục vụ như một trung gian giữa một máy chủ MySQL và các ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu của...
bài viết
Ngọc Anh

Ngọc Anh

3 tín dụng