3 tín dụng

Ngọc Anh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 3 bài viết
  • 3 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Javascript: Promise là gì

Tạo bởi Ngọc Anh 30 December 2016

Khi tìm hiểu về Node.js thì em đụng khái niệm Promise và được biết khái niệm này được sử dụng trong AJAX. Trước đây em có từng làm việc với AJAX nhưng không biết chí...

Một cái nhìn tổng quan nhất về Nodejs

Tạo bởi Ngọc Anh 09 August 2018

Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nền tảng Node.js xem nó là gì? Cũng như tại sao nó lại là một cái tên khá nổi tiếng trong giới công nghệ ở thời điểm gần đây nhé!...