Duc Otore

Duc Otore

7 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

2 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:40

Hoạt Động Gần Đây

[Help] Vấn đề về phân trang

câu hỏi Duc Otore Duc Otore 13 May 2018
Em gặp một trường hợp mà chưa nghĩ được cách nào hợp lý. Em đang làm một trang data table với dữ liệu khá lớn. Nếu kéo hết toàn bộ record về phía client để...

Nên tiếp tục theo đuổi PHP hay chuyển sang Ruby

bình luận Duc Otore Duc Otore 29 September 2017
Có tính liên tưởng mạnh mẽ. ...

DOM tồn tại trên HTML Document hay JavaScript?

câu hỏi Duc Otore Duc Otore 02 February 2017
Khi tìm hiểu khái niệm DOM (Document Object Model) thì em thấy một số tài liệu nói rằng DOM tồn tại trên trang HTML một số khác lại tham chiếu tới việc DOM được sử...