4 tín dụng

Quỳnh Anh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 3 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Ứng dụng kiến ​​trúc cho Kubernetes

Tạo bởi Quỳnh Anh 17 September 2018

Giới thiệu

Việc thiết kế và chạy các ứng dụng có khả năng mở rộng, tính di động và tính chắc chắn trong tâm trí có thể là một thách thức, đặc biệt là khi sự phức...

Giới thiệu về JSON

Tạo bởi Quỳnh Anh 18 September 2018

Giới thiệu

JSON - viết tắt của Ký hiệu đối tượng JavaScript â € "là một định dạng để chia sẻ dữ liệu. Như tên gọi của nó, JSON có nguồn gốc từ ngô...