Yanell Bự

Yanell Bự

19 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

2 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Khác Biệt Giữa byte code, machine code và intermediate

Mọi người cho em hỏi bytecode, machine code và intermeidate code khác nhau như thế nào? Em đọc một hồi trên wikipedia mà không hiểu. ...

Process và Thread khác nhau như thế nào?

Mọi người cho mình hỏi hai thuật ngữ process và thread khác nhau như thế nào? ...

Apache cấu hình sử dụng cổng 8080

Bạn thêm Listen 8080 ở đâu? ...